میز بغل مبلی اطلس رایانه صنعت F613
ریال

F613 میز بغل مبلی اطلس رایانه صنعت با شیشه.

اسکلت از لوله فرم داده شده با قطر 48 و به ضخامت 1.5 mm.

رنگ روي اسکلت کوره اي استاتيک.

سرپره هاي پلاستيکي از مواد پلاستيکي p.p درجه يک.

شیشه رویی میز و شیشه طبقه زیرین با قطر 6mm با رنگ دودی برنز بون موج که برش و ابزار دور شیشه با دستگاه cnc ( تمام اتوماتیک) انجام شده