میز جلو مبلی نیلپر TQ321
ریال

میز جلو مبلی نیلپر TQ321
این جلو مبلی دارای 2صفحه شیشه ای بصورت پله کانی میباشد.
که این حالت نمای زیبای به ان بچشیده است.