میزجلومبلی خانگی نیلپر TQ331
ریال

جلو مبلی شیشه ای،پایه فلزی با روکش کروم-نیکل،شیشه دارای استحکام مناسب