حمل رایگان

همانطور که مطلع هستید امروزه فرایند حمل و نقل و ارسال کالا، جدا از اینکه،

تایم و زمان زیادی را از خریدار طلب مینماید، هزینه های قابل توجهی را نیز به خریدار تحمیل می کند.

لذا صندلی برتر در نظر دارد جهت رفاه هم وطنان عزیز کلیه صندلی های موجود

در سایت را در تهران و اکثر شهرستانها بصورت رایگان (تخفیف) ارسال نماید.