صندلی انتظار داتیس WR315X-3
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال

صندلی انتظار سه نفره بدون تشک، بدون دسته.

پایه رنگی 40000 تومان افزایش قیمت

پایه کروم 55000 تومان افزایش قیمت