صندلی آزمایشگاهی(تابوره) راد سیستم L101
ریال

صندلی آزمایشگاهی(تابوره) راد سیستم L101
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 66-54
سطح نشیمنگاه 42
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 57
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 42
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.