صندلی آزمایشگاهی راد سیستم L102
ریال

صندلی آزمایشگاهی راد سیستم L102
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 66-54
سطح نشیمنگاه 42
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 57
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 42
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.