صندلی آزمایشگاهی راد سیستم L104
ریال

صندلی آزمایشگاهی راد سیستم L104
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 78-59
سطح نشیمنگاه 38.5
طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 50.5
عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 38.5
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.