مبل دو نفره انتظار راد سیستم W204-2
ریال

مبل تک انتظار راد سیستم W204-2
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 47
سطح نشیمنگاه 48
عرض صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 64
طول صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 120
قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد.