نیمکت سه نفره انتظار رادسیستم W901-3
ریال

نیمکت سه نفره فرودگاهی و انتظار رادسیستم W901-3
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 43
سطح نشیمنگاه 44
عرض صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 74
طول صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 179
قابلیت عرضه از یک تا چهارنفره را دارد.
قابل استفاده در سالن های ادارات، فرودگاهها، بیمارستانها، ترمینال ها.
قیمت تکنفره:4000000 ریال
قیمت دو نفره:5000000 ریال
قیمت چهار نفره:6000000 ریال