نیمکت سه نفره انتظار رادسیستم W902-3
ریال

نیمکت سه نفره فرودگاهی و انتظار رادسیستم W902-3
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 43
سطح نشیمنگاه 44
عرض صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 74
طول صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 179
قابلیت عرضه از یک تا چهارنفره را دارد.
نیمکت وق دارای رویه کوبی کف وپشت میباشد.
قابل استفاده در سالن های ادارات، فرودگاهها، بیمارستانها، ترمینال ها.