نیمکت سه نفره انتظار رادسیستم W906-3
ریال

نیمکت سه نفره فرودگاهی و انتظار رادسیستم W906-3

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 41
سطح نشیمنگاه 45
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 175
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 67
قابلیت عرضه از یک تا چهار نفره را دارد.
قابل استفاده در سالن های ادارات،فرودگاهها، بیمارستانها، ترمینال ها.