نیمکت دو نفره انتظار رادسیستم W907
ریال

نیمکت دو نفره انتظار فرودگاهی رادسیستم W907
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 41
سطح نشیمنگاه 46
عرض صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 69
طول صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 173
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.
قابلیت عرضه از یک تا چهار نفره را دارد.
قابل عرضه با میز وسط MDF سفید در حالت دونفره میباشد.
قابل استفاده در سالن های ادارات، فرودگاهها، بیمارستانها، ترمینال ها.