صندلی دانشجویی راد سیستم F602F
ریال

صندلی دانشجویی راد سیستم F602Fارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 46
سطح نشیمنگاه 45
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 58.5
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 55.5
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.