صندلی دانشجویی راد سیستم F602P
ریال

صندلی دانشجویی راد سیستم F602P
سطح نشیمنگاه 45
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 58.5
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 55.5
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.
قابل عرضه با دسته سفید و مشکی میباشد.
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.
قابل عرضه با سبد و بدون سبد می­باشد.