صندلی دانشجویی راد سیستم F801/C
ریال

صندلی دانشجویی راد سیستم F801/B
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 45
سطح نشیمنگاه 43.5
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 53
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 58
قابل عرضه با پایه رنگی (مشکی-کروم) میباشد.