صندلی دانشجویی راد سیستم F801P/B
ریال

صندلی دانشجویی راد سیستم F801P/B
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 46
سطح نشیمنگاه 43.5
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 53
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 58
قابل عرضه با دسته سفید و مشکی میباشد.
قابل عرضه با پایه رنگی (مشکی-نقره ای) میباشد.