صندلی مدیریتی راد سیستم M402S
ریال

صندلی مدیریتی راد سیستم M402S

قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 58-45
سطح نشیمنگاه 47
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 72
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 58
قابل عرضه با دو دسته S و L میباشد.