صندلی مدیریتی راد سیستم M408K
ریال

صندلی مدیریتی راد سیستم M408K

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 59-48

سطح نشیمنگاه 51

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 68

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 60

قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.