صندلی مدیریتی راد سیستم M409H
ریال

صندلی مدیریتی راد سیستمM409H

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 59-47

سطح نشیمنگاه 50

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 67

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 66

قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.