صندلی مدیریتی راد سیستم M411K
ریال

صندلی مدیریتی راد سیستم M411K

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 59-47
سطح نشیمنگاه 46
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگ) 65
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 65
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.