صندلی مدیریتی راد سیستم M420
ریال

صندلی مدیریتی راد سیستم M420

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 59-48
سطح نشیمنگاه 54
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه)66
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی)81
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.