صندلی مدیریتی راد سیستم M430R
ریال

صندلی مدیریتی راد سیستم M430B

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-48
سطح نشیمنگاه 46
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 59
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 61
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه تنفسی (پارچه FA23) میباشد.