صندلی مدیریتی راد سیستم M435C
ریال

صندلی مدیریتی راد سیستم M435C

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 61-51
سطح نشیمنگاه 48
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 59
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 70
قابل عرضه با روکش چرمی و یا چرم و پارچه (به صورت ترکیبی) میباشد.
قابل عرضه با فریم کروم و مشکی می­باشد.
پایه متناسب با رنگ فریم پشتی میباشد.