صندلی مدیریتی رادسیست  M460B
ریال

صندلی مدیریتی رادسیست M460B

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 45.5-53.5
سطح نشیمنگاه 51
طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 61
عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 61.5
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.