صندلی مدیریتی رادسیست  M341R
ریال

صندلی مدیریتی رادسیست M341B

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه60-49
سطح نشیمنگاه 47
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 58
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 60
قابل عرضه فقط در رنگ مشکی توری (پارچه FA52) میباشد.