مبل اداری یکنفره رادسیستم W205
ریال

مبل اداری رادسیستم W205

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 41
سطح نشیمنگاه 53
طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 67.5
عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 76
قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد.
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.