مبل اداری دو نفره رادسیستم W205-2
ریال

مبل اداری دو نفره رادسیستم W205-2
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 41
سطح نشیمنگاه 53
طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 67.5
عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 145
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.