مبل اداری دو نفره رادسیستم W208-2
ریال

مبل اداری دو نفره رادسیستم W208-2
عرض نشیمن 104
عرض دسته 20
عمق نشیمن 52
ارتفاع پشتی 30
ارتفاع دسته 30
ارتفاع نشیمن از سطح زمین 43
قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد.
قابل عرضع با روکش چرمی می‌باشد.