صندلی کارشناسی راد سیستم E330T
ریال

صندلی کارشناسی راد سیستم E330T
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 61-50
سطح نشیمنگاه 46
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 60
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 54
قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد