صندلی کارشناسی راد سیستم E331R
ریال

صندلی کارشناسی راد سیستم E331B
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 59-47
سطح نشیمنگاه 45
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 55
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 60
قابل عرضه با دو دسته T و B میباشد.
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.