صندلی کارشناسی راد سیستم E333
ریال

صندلی کارشناسی راد سیستم E333
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-49
سطح نشیمنگاه 47
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 60
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 62
قابل عرضه با روکش چرمی و یا چرم و پارچه (به صورت ترکیبی) میباشد.