صندلی کارشناسی راد سیستم E341R
ریال

صندلی کارشناسی راد سیستم E341B
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-49
سطح نشیمنگاه 47
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 57
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 60
قابل عرضه فقط در رنگ مشکی توری پارچه FA52) ) می­باشد