صندلی کارشناسی راد سیستم E406S
ریال

صندلی کارشناسی راد سیستم E406S
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 56-44
سطح نشیمنگاه 44
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 67
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 58
قابل عرضه با دو دسته S و L میباشد.
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.