صندلی کارشناسی راد سیستم E460R
ریال

صندلی کارشناسی راد سیستم E460B
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 45.5 - 53.5
سطح نشیمنگاه 51
طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 61.5
عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 61.5
قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد.