صندلی کارشناسی راد سیستم E404S
ریال

صندلی کارشناسی راد سیستم E404S
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 62-50
سطح نشیمنگاه 47
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 71
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 60
قابل عرضه با دو دسته S و L می­باشد.