صندلی کارشناسی راد سیستم E412
ریال

صندلی کارشناسی راد سیستم E412
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-48
سطح نشیمنگاه 49
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 70
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 56
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.