صندلی کنفرانسی رادسیستم C333
ریال

صندلی کنفرانسی رادسیستم C333
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 49
سطح نشیمنگاه 46
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 60
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 61
قابل عرضه با روکش چرمی و یا چرم و پارچه (به صورت ترکیبی) میباشد.