صندلی کنفرانسی رادسیستم C336T
ریال

صندلی کنفرانسی رادسیستم C336T
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 47
سطح نشیمنگاه 47
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 60
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 54
قابل عرضه با دو دسته T و B میباشد.
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.