صندلی کنفرانسی رادسیستم C340
ریال

صندلی کنفرانسی رادسیستم C340
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 45
سطح نشیمنگاه 49.5
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 62
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 59
قابل عرضه فقط در رنگ مشکی توری (پارچه FA52) می باشد.