صندلی کنفرانسی رادسیستم C404S
ریال

صندلی کنفرانسی رادسیستم C404S
قابل عرضه با دو دسته S و L میباشد.
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 47
سطح نشیمنگاه 47
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 65
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 60
قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه میباشد.