صندلی کنفرانسی رادسیستم C408K
ریال

صندلی کنفرانسی رادسیستم C408K
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 48
سطح نشیمنگاه 50
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 69
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 61
قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد.