صندلی کنفرانسی رادسیستم C411K
ریال

صندلی کنفرانسی رادسیستم C411K
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 48
سطح نشیمنگاه 45
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 65
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 61
قابل عرضه با روکش چرمی میباشد.