صندلی کنفرانسی رادسیستم C412
ریال

صندلی کنفرانسی رادسیستم C412
ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 51
سطح نشیمنگاه 49
طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 70
عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 53 .
قابل عرضه با روکش چرمی می باشد .