صندلی انتظار ماکان 2 رایانه صنعت C-X518
ریال

C-X518 صندلی انتظار ماکان 2 رایانه صنعت، سه نفره.

اسکلت فلزی: اسکلت فلزی صندلی ماکان از جنس لوله ای به قطر32میلیمتر با ضخام ت 1.8 میلیمتر با فرم اختصاصی و پوشش رنگ پودر کوره ای الکترواستاتیک می باشد.

بدون دسته میباشد.

فریم پلاستیکی پشتی وکفی:جنس آن ازP.P r60 میباشد.

شاسی پایه انتظار: پایه های این قسمت از لوله ای به قطر 48میلیمتر با ضخامت 1.8میلیمتر و پروفیل 60*30 با روکش رنگ پودری کوره ای الکترواستاتیک.