صندلی کارشناسی کنفرانسی زیگما 2 رایانه صنعت MF907
ریال

MF907 صندلی کارشناسی کنفرانسی زیگما رایانه صنعت.

مقطع نیم بيضي و ضخامت 5/1 ميليمتر با آبکاري نيکل کروم تزئيني به ضخامت 30 الي 35 ميکرون و رویه فوم انتگرال نرم.

3 _ فوم کف و پشت بصورت ورقي با دانسيته 30 Kgr / m3.

4 _ روکش صندلی از جنس چرم مصنوعی درجه یک ترک

5_اسکلت فلزی پایه از لوله بيضی قطر 32mm فرم دار وخم شده با زيرسازی مس سيانوری و رويه آبکاری کروم ونيکل تزئينی.