صندلی کارمندی نیلپر SK708B
ریال

1) طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی
2) قابل ارائه با کلیه روکش های چرمی
3) پیچ تنظیم نیروی عملکرد مطابق با وزن کاربر
4) جک تنظیم ارتفاع با کورس نامی 12سانتیمتری
5) استفاده از فوم سرد برای جلوگیری از تغییر حالت نشیمن
6) نشیمن و پشتی یک تکه ساخته شده از چوب شکل دهی شده در قالب گرم
7) دسته ساخته شده از پروفیل فلزی با روکش کرم با پد رویه انتگرال