میز کنفرانس پردیسM1350
تمامی صفحات به ضخامت9 سانتیمتر
تمامی اتصالات البیت می باشد
حکاکی دور تا دور صفحات
طول متناسب با فضای شما
عرض متناسب با فضای شما
ارتفاع 75