میز کنفرانسی اورامانM236
صفحات میز کنفرانس اورامان به ضخامت 25 میلیمتر
پایه ها از جنس فلزی با رنگ الکترواستاتیک.
طول :متناسب با فضا طراحی میگردد.
عرض :متناسب با فضا طراحی میگردد.
ارتفاع :75