میز کنفرانسی دونا M308
کلیه صفحات و پایه ها به ضخامت 25 میلیمتر.
پانل میز کنفرانس دونا از جنس مشبک فلزی با رنگ الکترواستاتیک.
طول :متناسب با فضا طراحی میگردد.
عرض :متناسب با فضا طراحی میگردد.
ارتفاع :75